Pasinaudokite greito kredito paieška
  -46%  

Greito kredito bendrovės /
Mikrokreditas

Mikrokreditas Sužinoti visas greito kredito teikimo sąlygas, bei užpildyti greito kredito paraišką gali „Mikrokreditas” svetainėje.

Apie mus
UAB „Katalogas“ įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, kurio registravimo kodas – P4117.

Jūsų kredito sutarčiai vykdyti, Jūs turite pateikti mikrokreditas.lt prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, mikrokreditas.lt atsisakys sudaryti kredito sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo.

UAB „Katalogas“ užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi mikrokreditas.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. mikrokreditas.lt įdiegęs tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Registruotis ir pildyti paraišką „Mikrokreditas” puslapyje
Kreditas / Dienos15 d.20 d.30 d.60 d.90 d.120 d.150 d.180 d.270 d.360 d.
100 €-4.9 €7.36 €11.16 €15.05 €19.04 €23.1 €27.26 €40.04 €53.6 €
150 €5.52 €7.36 €11.04 €-------
200 €7.36 €9.8 €14.72 €22.34 €23.13 €38.08 €46.25 €54.52 €80.44 €107.56 €
250 €9.2 €12.27 €18.41 €-------
300 €11.04 €14.7 €22.09 €33.52 €45.21 €57.16 €69.35 €81.84 €120.57 €161.64 €
400 €14.72 €19.6 €29.44 €44.7 €60.29 €76.24 €92.5 €109.1 €160.79 €215.6 €
500 €18.41 €24.5 €36.82 €55.88 €75.37 €95.24 €115.65 €136.36 €201.1 €259.68 €
600 €---67.02 €90.45 €114.36 €138.7 €163.74 €241.5 €323.64 €
700 €---78.18 €105.53 €133.36 €161.85 €190.94 €281.54 €377.84 €
800 €---89.4 €120.52 €152.48 €185.05 €218.32 €322.21 €431.56 €
1000 €---111.76 €150.68 €190.52 €231.2 €272.78 €402.56 €539.48 €
Informacija apie „Mikrokreditas” kreditų kainas buvo atnaujinta 2018-09-19 19:18:32 naudojant viešai prieinamą šaltinį.

Komentarai

Nori pagirti? Turi nusiskundimų? Rašyk čia ir tikrai būsi išgirstas!

Populiariausi

„Mikrokreditas” greitųjų kreditų TOP. Grafike rodoma paskutinių dienų paieškos statistika.
200€ / 30d.
500€ / 30d.
1000€ / 30d.